Welkom op de website van het eerstelijnsnetwerk NAH!

Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk staat voor samenwerking, kwaliteit van zorg en enthousiasme.

Het netwerk biedt kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire eerstelijnszorg aan volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun sociale systeem, met uitzondering van mensen met hersenletsel ten gevolge van de ziekte Parkinson, multiple sclerose, dementie en de gevolgen van alcohol en drugs. Voor de behandeling en begeleiding van deze doelgroepen verwijzen wij u naar andere netwerken, zoals het Parkinsonnet en MS Zorg Nederland.

Hulp wordt geboden bij vragen op het gebied van:

  • Motorische
  • Cognitieve
  • Sociale
  • Psychologische
  • Ergonomische
  • Verbale en Communicatieve 
  • Voedingsproblemen.

Het Multidisciplinaire Eerstelijnsnetwerk NAH regio Zuid-oost Brabant bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van NAH-cliënten en hun sociale systeem. Deze gedreven disciplines werken optimaal samen, zowel met elkaar als met andere betrokkenen, zoals de huisarts, revalidatiearts, specialist, thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties.


Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Psychologie

Dietetiek
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u als cliënt of professional vragen over het netwerk? Neem dan gerust contact met ons op per email info@eerstelijnsnetwerknah.nl of vul het contactformulier in.