Over het netwerk

Visie

De vergrijzing neemt toe en gaat gepaard met een toename van het aantal mensen met NAH. Door de bezuinigingen in de zorg en het sneller ontslaan van mensen in ziekenhuizen en revalidatiecentra dient de zorg in de thuissituatie goed en toegankelijk te zijn. In de regio Zuid-oost Brabant is steeds meer vraag naar een goed georganiseerd eerstelijnsnetwerk dat zich bezig houdt met de behandeling en begeleiding van volwassenen met NAH. Deze vraag was aanleiding voor het inrichten van een professioneel netwerk van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten gespecialiseerd in NAH. Het netwerk heeft tot doel om mensen met NAH zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. Het vergroten van de autonomie en kwaliteit van leven is daarbij een belangrijk speerpunt. Zorg moet in de buurt van de cliënt beschikbaar zijn en maatwerk staat voorop. De cliënt en zijn omgeving dient hierbij centraal te staan en zoveel als mogelijk zelf de regie te voeren. Het netwerk wil deze doelstelling bereiken door:

  • de multidisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen met NAH op een zo hoog mogelijk niveau aan te bieden en uit te bereiden door goed samen te werken en optimaal gebruik te maken van elkaars expertise;
  • te werken met professionals (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten) die zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met NAH en zich blijven ontwikkelen. Hierop toe te zien door de kwaliteit te bewaken en te borgen. De geboden zorg is toegankelijk en adequaat;
  • als eerstelijnsnetwerk NAH gezien en erkend te worden als een krachtig professioneel netwerk;
  • maximaal samen te werken en af te stemmen waardoor de cliënt en zijn omgeving de aangeboden zorg als een geïntegreerd, samenhangend geheel zal ervaren;
  • ervoor te zorgen dat hulpverleners gemakkelijk te benaderen zijn en de lijnen tussen de professionals kort;
  • een gedeelde visie op de zorg uit te dragen.