Toelatingsvoorwaarden:

  • Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het kwaliteitsregister Paramedici
  • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
  • Heeft scholing gevolgd op het gebied van NAH nl.: afasie, dysartrie en rechter hemisfeerlaesie (en eventueel ParkinsonNet) en slikken
  • Behandelt minimaal 1 patiënt per week met NAH
  • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/ bijeenkomst/ workshop/ cursus op het
  • gebied van NAH
  • Participeert actief in het NAH netwerk door: jaarlijks de bijeenkomsten (minimaal 1 x per
  • jaar) bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbeteringen t.a.v. behandeling van
  • NAH
  • Is werkzaam in de 1e lijn