Toelatingsvoorwaarden:

  • Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het kwaliteitsregister Paramedici
  • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
  • Heeft scholing gevolgd op het gebied van decubitus, ondervoeding (en eventueel ParkinsonNet)
  • Behandelt minimaal 1 patiënt met NAH per week (streven)
  • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/ bijeenkomst/ workshop/ cursus op het gebied van NAH
  • Participeert actief in het NAH netwerk door: jaarlijks de bijeenkomsten (minimaal 1 x per jaar) bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbeteringen t.a.v. behandeling van NAH
  • Is werkzaam in de 1e lijn