Toelatingsvoorwaarden:

 • Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het kwaliteitsregister Paramedici
 • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
 • Heeft kennis van en vaardigheden in methodes voor diagnostiek en evaluatie handelen welke beschreven wordt in de richtlijn Ergotherapie bij beroerte (zoals COPM / AMPS / A-ONE /
 • PRPP)
 • Is geschoold in het gebruik van de COPM
 • Heeft aantoonbare kennis op het gebied van cognitieve revalidatie
 • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/ bijeenkomst/ workshop/ cursus op het gebied van NAH
 • Participeert actief in het NAH netwerk door: jaarlijks de bijeenkomsten (minimaal 1 x per jaar) bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbeteringen t.a.v. behandeling van NAH
 • Is werkzaam in de 1e, 2e of 3e lijn
 • Heeft (bij voorkeur) minimaal 2 jaar recente ervaring in de behandeling van cliënten met een CVA met een diversiteit aan hulpvragen.
 • Heeft continue diverse NAH- cliënten in behandeling met een diversiteit aan hulpvragen
 • Minimaal 1 patiënt per week behandelen met NAH
 • Werkzaam zijn in de 1e lijn

 

Klinimetrie:

 • Heeft kennis van en toegang tot binnen ergotherapierichtlijn beschreven observatiemethoden voor diagnostiek en evaluatie activiteiten en cognitieve functies
 • Heeft kennis van en toegang tot binnen ergotherapierichtlijn beschreven onderzoeksinstrumenten op het gebied van sensibiliteit
 • Heeft kennis van en toegang tot binnen ergotherapierichtlijn beschreven onderzoeksinstrumenten op het gebied van arm/handonderzoek en handvaardigheid
 • Heeft kennis van en toegang tot binnen ergotherapierichtlijn beschreven onderzoeksinstrumenten op het gebied van het onderzoeken van complicaties zoals de oedemateuze hand en schouderpijn
 • Er wordt binnen de ergotherapeutische diagnostiek ook een probleeminventarisatie gedaan bij de naastbetrokkenen.