Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van sectie neuropsychologie en van sectie revalidatie psychologie
 • Is bij voorkeur BIG geregistreerd als GZ-psycholoog of werkt onder supervisie van een GZ-psycholoog
 • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van NAH
 • Ziet minimaal 4 patiënten met NAH per week voor diagnostiek en/of behandeling.
 • Volgt jaarlijks minimaal 1 aanvullende nascholing/ bijeenkomst/ symposium/ cursus op het gebied van NAH.
 • Heeft intervisie met collega (neuro) gz-psychologen.
 • Werkt systemisch met evidence based methodieken.
 • Participeert actief in het NAH netwerk door: jaarlijks de bijeenkomsten (minimaal 1 x per jaar) bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbeteringen t.a.v. behandeling van NAH en de bijeenkomsten van het contactpersonennetwerk NAH te bezoeken,
 • Is werkzaam in de 1e lijn

 

Neuropsychologen:

 • Heeft kennis van en vaardigheden in methodes voor diagnostiek zoals beschreven wordt in de Richtlijn NPO algemeen, Richtlijn voor een kort neuropsychologisch onderzoek bij patiënten met een beroerte en Richtlijn voor NPO bij executieve functieproblemen (sectie neuropsychologie)
 • Heeft aantoonbare kennis op het gebied van cognitieve neurorevalidatie
 • Handelt volgens de meest recente inzichten op het gebied van cognitieve neurorevalidatie
 • Heeft bij voorkeur kennis en vaardigheden van diverse therapievormen zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, partnerrelatietherapie en/of EMDR.

 

(GZ)-Psychologen:

 • Scholing gevolgd hebben op het gebied van NAH zoals bijvoorbeeld de scholingen van AXON leertrajecten
 • Heeft kennis en vaardigheden van diverse therapievormen zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, partnerrelatietherapie en/of EMDR.
 • Is in staat neuropsychologisch diagnostiek en verslaglegging te interpreteren en te integreren in de behandeling.