Fysiotherapie bij Niet Aangeboren Hersenletsel

 

Fysiotherapie richt zich m.n. op lichamelijk herstel en het weer zo goed als mogelijk oppakken van allerlei dagelijkse activiteiten. Dit wordt o.a. gedaan door conditietraining, krachttraining, coördinatie/ balanstraining, functietraining. Dit kan in diverse beweegactiviteiten vorm gegeven worden. Indien nodig wordt er gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen, dit kan variëren van schoenaanpassingen tot rollator.

De NAH gespecialiseerde fysiotherapeut heeft daarbij kennis van de gevolgen van hersenletsel. Zowel de lichamelijke gevolgen, als de niet zichtbare gevolgen als geheugen problematiek, concentratiestoornissen, vermoeidheid, persoonlijkheidsveranderingen, etc. , en houdt hiermee rekening in zijn behandeling.

Therapie vindt plaats op de praktijk of in de thuissituatie, afhankelijk van de situatie en de vraagstelling. Niet alleen in de revalidatiefase kunnen beweegproblemen een rol spelen, ook in een latere chonische fase kunnen er problemen zijn waarbij de fysiotherapeut hulp kan bieden.

Door multidisciplinair samen te werken, kunnen we samen met de cliënt aan de voor hem belangrijke doelen werken!

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde therapeut? Raadpleeg dan het googlemapskaartje voor de dichtstbijzijnde therapeut. Neem anderszins contact op via het contactformulier. Heeft u als professional vragen of interesse om aan te sluiten bij het netwerk? Kijk eens bij de kwaliteitseisen en het inschrijfformulier, of neem contact op via het contactformulier.