Logopedie bij Niet Aangeboren Hersenletsel

 

Mensen met NAH kunnen geconfronteerd worden met problemen die te maken hebben met de communicatie in het algemeen, de spraak, het slikken en de taal in het bijzonder. De spraak kan bemoeilijkt worden doordat er bijv. verlammingen zijn. Daarbij kunnen ook slikproblemen optreden. De logopedist werkt onder andere aan de mondbewegingen en geeft oefeningen en adviezen waardoor het spreken en het slikken verbeteren.

Tevens kan na een hersenletsel een afasie ontstaan. Dit is een taalstoornis waarbij het begrijpen en/of het gebruiken van gesproken en/of geschreven taal aangedaan is. Met behulp van logopedie worden het begrip, de woordvinding en zinsvorming getraind. De oefeningen zijn vooral gericht op het verbeteren van de (verbale) communicatie, maar zo nodig ook op het vergroten van de taalvaardigheid bij het lezen en het schrijven.

Het allerbelangrijkste is dat de communicatie optimaal verloopt. Samen met de omgeving en andere zorgverleners onderzoeken we wat we kunnen doen om zo goed mogelijk in te kunnen gaan op de hulpvraag.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde therapeut? Raadpleeg dan het googlemapskaartje voor de dichtstbijzijnde therapeut. Neem anderszins contact op via het contactformulier. Heeft u als professional vragen of interesse om aan te sluiten bij het netwerk? Kijk eens bij de kwaliteitseisen en het inschrijfformulier, of neem contact op via het contactformulier.