Psychologie bij Niet Aangeboren Hersenletsel

Het komt vaak voor dat men na een hersenletsel geconfronteerd wordt met allerlei zaken die men niet meer kan of niet begrijpt. Dit heeft te maken met de veranderingen in het denken, emoties en gedrag. Deze veranderingen gaan op termijn een belangrijke rol spelen. Niet alleen voor de getroffene zelf, maar ook voor de partner, kinderen en andere naasten.

Indien de veranderingen dusdanig zijn dat er psychische klachten optreden kan het zinvol zijn een psycholoog in te schakelen. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om met de veranderde manier van leven om te gaan, waarvan uitgegaan wordt van de sterke kanten van de cliënt. Tijdens het intakegesprek is er een kennismaking en worden de ervaren knelpunten op een rijtje gezet. Vervolgens komt er een advies voor vervolgbehandeling/ begeleiding waarbij neuropsychologisch onderzoek tot de mogelijkheden behoort.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde therapeut? Raadpleeg dan het googlemapskaartje voor de dichtstbijzijnde therapeut. Neem anderszins contact op via het contactformulier. Heeft u als professional vragen of interesse om aan te sluiten bij het netwerk? Kijk eens bij de kwaliteitseisen en het inschrijfformulier, of neem contact op via het contactformulier.